Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Chambre d’hotes beesel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van chambre d’hotes beesel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan chambre d’hotes beesel verstrekt.

Chambre d’hotes beesel kan de volgende persoonsgegevens verwerken

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Hoe lang chambre d’hotes beesel gegevens bewaart

Chambre d’hotes beesel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Chambre d’hotes beesel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.